Предмет: Семинар за НИВО 1 и Ниво 2  (СКИ/СНОУБОРД)

 

МАИСС организира годишен сезонски семинар за инструктори во снежни спортови (ски и сноуборд) за НИВО 1 и Ниво 2.

Можност за посетување на наставата за семинарот за НИВО 2 имаат само оние инструктори кои ќе имаат обновено лиценца за НИВО 1 за 2022/2023 година.

(линк до информација за обнова лиценци за сезона 2022/2023)

Наставата за семинарот за НИВО 1 и Ниво 2 се состои од 3 дела:

  1. Теоретски дел:

Наставата ќе биде изведена преку платформата „Zоом“.

– дел од предавањата за Ниво 1 се слушаат во сопствена динамика. Предавањата се на следниот линк: теоретски предавања (или на youtube).

*Детална агенда за НИВО 1 и 2 може да се види на овој линк

  1. Практичен дел:

На терен (ски/сноуборд патека).

Датум: 24 и 25 Декември 2022 (доколку нема услови, овој дел ќе биде реализиран во првиот момент кога ќе се создадат услови)

Практичниот дел се изведува во два дена.

  1. Испит:

Теоретски дел.

Практичен дел.

(во текот на наставата ќе бидат пренесени детали)


Семинарот за НИВО 1 чини 3600 денари.

*Детали за уплата за  НИВО 1 на овој линк. Внесете име + презиме за кандидатот.

Семинарот за НИВО 2 чини 1200 денари. Услов е да се присуствува на семинарот за ОБНОВА на Ниво 1

*Детали за уплата за  НИВО 2 на овој линк. Внесете име + презиме за кандидатот.

(линк до информација за обнова лиценци за сезона 2022/2023)

Уплатата* треба да се изврши најдоцна до 10.12.2022 год.


Пополнете пријава доколку првпат се пријавувате за семинар за НИВО 1  или  НИВО 2  на овој линк: