*За кандидати кои веќе поседуваат Ниво 1 или Ниво 2 или Ниво 3 (ниво 3 од ова сезона со ISIA маркичка)

 

                      *За кандидати кои планираат за прв пат да посетуваат обука за Ниво 1 и Ниво 2

 

                      *За кандидати кои планираат за прв пат да посетуваат обука за Ниво 3 (ISIA)