Сезона 2023/24

Семинари за:

  • почетно НИВО 1 (+ обнова Ниво 1) и
  • Ниво 2 ново ниво (+ обнова Ниво 2).

 Инфо на овој линк 

Семинари за:

  • Семинар за почетно НИВО 3 (+ обнова Ниво 3).

Инфо на овој линк