Скијање - обнова ден 1

Скијање - обнова ниво 1, ден 1

Скијање - обнова ниво 1, ден 2

Методика на обука (вежби/предвежби, добра пракса) 01.12.2020