Предмет: Почетен семинар за СКИ/СНОУБОРД инструктори – НИВО 3 (ISIA)

За првпат во Македонија, МАИСС  организира годишен сезонски семинар за инструктори во снежни спортови (ски и сноуборд) за НИВО 3 ISIA маркичка.

Инструкторите кои за првпат планираат да слушаат наставаа за семинарот за НИВО 3 потребно е претходно да ја имаат обновено лиценцата за НИВО 2 за 2022/2023 година.

*(линк до информација за обнова лиценци за сезона 2022/2023)

Наставата за семинарот за НИВО 3 се состои од 3 дела:

  1. Теоретски дел:

Наставата ќе биде изведена преку платформата „Zоом“.

Детална агенда за НИВО 3 може да се види на овој линк

  1. Практичен дел:

На терен (ски/сноуборд патека).

Датум: 24 и 25 Декември 2022

(доколку нема услови за работа на снег, овој дел ќе биде реализиран во првиот момент кога ќе се создадат услови)

Практичниот дел се изведува во два дена.

  1. Испит:

Теоретски дел.

Практичен дел.

(во текот на наставата ќе бидат пренесени детали)

____________________________________________________________________________

Семинарот чини 3000 денари. Уплатата* треба да се изврши најдоцна до 10.12.2022 год.

*Детали за уплата – ПП30-бразец на овој линк.

____________________________________________________________________________